Zverejnenie zmlúv

 

Podľa zákona § 5a ods. 7 zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám

           a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o slobode informácií)

 

 

                                             DOHODA č. 20/17/010/82 podľa § 10 ods. 11 a nasl. Z.č 417/2013 Z. z o pomoci v hmotnej núdzi

 

                                             DOHODA č. 21/17/010/73 podľa § 10 ods. 3, ods. 5 písm. b), ods. 11, § 26 ods. 2 písm. g) a ďalších

zákona č. 417/2013 Z. z. o pomoci v hmotnej núdzi

 

Dodatok č. 1 k dohode č. 21 /17/010/73 podľa § 10 ods. 3, ods 5 písm b), ods. 11, §26 ods. 2 písm. g. 

zákona č. 417/2013 Z. z. o hotnej núdzi v znení neskorších predpisov

 

Dohoda č. 22/17/010/81 podľa § 10 ods. 5 písm. b. ods 11, §26 ods.2 písm. g a ďalších

Zákona č. 417/2013 Z. z. o pomoci v hmotnej núdzi v znení neskorších predpisov

 

 

 

 
zml