V rámci nášho projektu v oblasti kultúry a vzdelávania pod názvom „Zapojme tvorivé školy“ , ktorého cieľom bolo podporiť v mládeži záujem o

literatúru, slovenský jazyk a výtvarnú výchovu sme našli a rozvinuli spoluprácu so Strednou zdravotníckou školou v Nových Zámkoch, kde sme získali študentov k aktívnej spolupráci za účelom rozvíjania ich fantázie, chuť niečo dokázať a podieľať sa na spoločne vytvorenej knižke.

Výsledkom je spoločne vydaná knižka „Machule zo strednej“, ktorá obsahuje básnické, prozaické príspevky, úvahy, kresby a fotografie od študentských spoluautorov.

Zároveň sme na záver knižku slávnostne pokrstili a oficiálne pustili do sveta formou kultúrneho podujatia v priestoroch internátu SZŠ v NZ.

Aktivita prebehla 13.09.2016 ako aj úvod školského roka za príhovoru pani riaditeľky SZŠ v NZ RNDr. Karvajovej, príhovoru realizátorov  projektu a kultúrneho programu študentov SZŠ pozostávajúceho zo spevu a hre na hudobných nástrojoch.

Osobitá vďaka a spomenutie patrí pani profesorke Bednárovej za spoluprácu pri realizácii aktivity a koordinácie pri vzniku knižky.

Za finančnú podporu ďakujeme mestu Nové Zámky

 

 

Články a tlačové správy  o projekte nájdete v sekcii „Tlač“  na našej stránke.

 

Ďakujeme za  podporu nášho projektu

 

nz imagesCATXYUKD szs

 

F O T K Y

VIDEO

 

 

      P1060373    P1060357    20160913_123904

      P1060389   P1060383 20160913_125936

          20160913_130022  P1060391

 

            Ďalší projekt

Kontaktná adresa: rada@mea2000.eu

Tel: 0903/124808
Kristián Kitlei / predseda správnej rady /

* Mladá éra autorov nového tisícročia

S. H. Vajanského 62

940 79 Nové Zámky