V rámci nášho projektu pod názvom „Vytvárame spoločne knihu“ , ktorého cieľom bolo podporiť v mládeži záujem o

literatúru, slovenský jazyk a výtvarnú výchovu sme našli a rozvinuli spoluprácu so Spojenou školou vo  Vraove nad Topľou, kde sme motivovali študentov a aktívny pedagogický personál k  spolupráci za účelom rozvíjania ich fantázie, chuť niečo dokázať a podieľať sa na spoločne vytvorenej knižke.

 

Výsledkom je spoločne vydaná kombinovaná audio knižka „Ľudové rozprávky“, ktorá obsahuje 6 rozprávok, vybrané školou  a zároveň žiaci zapožičali svoje hlasy rozprávkovým postavičkám a viachlasne nahovorili a dokonca prispeli aj ilustráciami k dielu a tvorbe samotnej obálky knihy.

Tému ľudové rozprávky sme vybrali, lebo sú veľmi žiadané, šíria naše tradície a kultúrne dedičstvo a zároveň sú aj právne voľné.   V našom štúdiu sme nahrávky spracovali, pospájali, vyfiltrovali šum, pridali efekty prírody a hudobný podmaz, spracovali text knižky vrátane ilustrácií  a týmto vznikla úplne originálna audio kniha vhodná na čítanie a zároveň aj počúvanie.

Práca bola veľmi zaujímavá a zároveň náročná, keďže ide o školu so žiakmi so širokým spektrom zdravotných handicapov  od telesného, rečového až autistického postihnutia. Žiaci okrem pocitu úspechu si natrénovali svoje rečové a kognitívne schopnosti, naučili sa spolupracovať v tíme.

 

Knižka obsahuje rozprávky: 1. Černokňažníkov učeň 2. Kubove príhody 3. O veternom kráľovičovi 4. O vlku, čo si dal šiť čižmy

5. Peter a Otec Nebeský v šírom údolí 6. Starý Bodrík a vlk

 

UKÁŽKA AUDIO

 

 

 

Zároveň sme na záver knižku slávnostne pokrstili v rámci medzinárodného dňa detí  a oficiálne pustili do sveta formou kultúrneho podujatia v priestoroch dvora spojenej školy Budovateľská 1309 Vranov nad Topľou.

Aktivita prebehla 3.06.2022 za príhovoru realizátorov Jozef Imrich, PaedDr. – riaditeľa školy, zástupkyne Anna Novotná, Mgr,  koordinátorky projektu pani učiteľky Anna Wéberová,  technika Mgr. Ján Goda, predstaviteľa ME2000 o.z. a asistujúceho personálu.

Deti prispeli bohatým kultúrnym programom:

- odznela hymna školy

- vystúpenie – detské hry a piesne – „Povalašky od zeme“ – najmenší chlapci

- Tamara Hričáková – prednes

- Vozíčkový tanec – Bobaľová

- Radko Haňo – prednes

- Gipsy Štrba – Jezua  (Ješek Daniel a Damián Sliško)

- Tanec zumba – Sofia Alvaro, Tanec „Tocca Tocca  - VII. A

- Spev Loli, loli paradička – VII. A

 

Po vystúpení detí a slávnostnom krste knihy nasledovalo krájanie torty, rozdávanie darčekových predmetov a diplomov ako ocenenie pre účinkujúce deti v knižke a malé občerstvenie.

 

 

Osobitá vďaka patrí ZRPŠ o.z., triedam za aktívnu účasť a asistujúcim gymnazistom, vedúcej ŠKD, pedagogickým asistentom, rehabke, vedeniu školy

Za finančnú podporu ďakujeme Nitrianskemu samosprávnemu kraju a  mestu Nové Zámky

 

 

 

Ďakujeme za  podporu nášho projektu

 

nz imagesCATXYUKD logoÚvodná stránka

 

F O T K Y

   

  

 

 

 

VIDEO Krst knihy a MDD Vranov nad Topľou

 

RTVS Rádio Regina východ vysielanie

 

 

 

              

          

            

 

            Ďalší projekt

Kontaktná adresa: rada@mea2000.eu

Tel: 0903/124808
Kristián Kitlei / predseda správnej rady /

* Mladá éra autorov nového tisícročia

S. H. Vajanského 62

940 79 Nové Zámky