Neustále sa snažíme  zdokonaľovať a vyvíjať nové technologické štandardy, aby sme pre našich čitateľov uľahčili a spríjemnili zážitok z čítania a pravidelne sa zapájame do výziev a projektov zameraných na knižné a kultúrne aktivity.

Nebolo tomu inak ani tento rok a vzali sme si ťažkú úlohu. Náš pilotný projekt pod interným názvom „audio kniha“ sme spustili s nažhavením, plných očakávaní a nápadov a nakoniec sme sa dopracovali úspešného a chvályhodného výsledku.

Na spracovanie sme si vybrali rozprávkovú knižku našej slávnej novozámockej autorky Valérie Osztatnej. V súčasnosti žije a publikuje v Amerike a zabieha úspešnú autorskú kariéru, na Slovensko a naše vydavateľstvo, ktoré jej ukázalo cestu na dosky znamenajúce svet však nezanevrela. Preto vzhľadom na naše dlhoročné kamarátstvo, úspešnú spoluprácu a prirodzene na charakter spracovaného diela sme si vybrali pôvodný slovenský preklad Rytmus lásky: rozprávka bežiacej pod americkým názvom   Rhythm of Love: Fairy tales.

Knižka a celá aktivita zároveň patrí do charitatívneho medzinárodného a dlhoročne sústavne bežiaceho projektu pod názvom RYTMUS LÁSKY, ktoré neuniklo pozornému čitateľovi. Projektom sme podporili už nadáciu Dobrý anjel, prispeli k zlepšeniu pracovných podmienok chránenej dielne, účasť na rôznych charitatívnych zbierkach ako napr. nadácia sibírskeho tygra atď. adopcia na diaľku z afrického sirotinca našej Diany, ktorej sa mimochodom veľmi dobre darí a posiela nám ďakovné listy.

Ako finálny produkt vzniklo kombinované hybridné CD ktoré sa okrem bežného čítania textu dá vypočuť v  audio prehrávačoch. Ako aj samozrejme e-book verzie s nalinkovanou audio stopou pri aktívnom internetovom pripojení. V súčasnosti je knižka dostupná v celej slovenskej knižnej sieti v desiatkach e-shopov ako prirodzene aj cez nás ako výrobcu. Vynikajúcim a pohodlným riešením je pustiť dieťaťu na noc rozprávku resp. vhodné pre zrakovo postihnutú populáciu, ktorým je odopretá možnosť užívať si knižky bežnou formou čítania.

Prirodzene za podporu nášho projektu  chceme spomenúť našich donorov: „Realizáciu aktivity finančne podporil Úrad Nitrianskeho samosprávneho kraja  ako aj „projekt finančne podporilo Mesto Nové Zámky

Prirodzene v rámci trvalej udržateľnosti sa naďalej plánujeme angažovať v podobných aktivitách a prinášať vám nové technologické zaujímavosti z našej dielne pre spokojnosť našich konzumentov.

 

 

 

Ďakujeme všetkým za podporu, účasť a záujem o naše aktivity

 

nz imagesCATXYUKD 

 

F O T K Y

SANY0048

 

SANY0034 SANY0032

SANY0017 SANY0015 SANY0005 SANY0023

                       

           

 

            Ďalší projekt

Kontaktná adresa: rada@mea2000.eu

Tel: 0903/124808
Kristián Kitlei / predseda správnej rady /

* Mladá éra autorov nového tisícročia

S. H. Vajanského 62

940 79 Nové Zámky