Ø    Vyhľadávanie mladých talentov

 

Ø    Prezentácia tvorby našich členských autorov   

         prostredníctvom Internetu na našej web stránke, vo forme 

         výtlačkov resp. cez vydavateľov

 

Ø    Elektronické knižné publikácie tvorby a ich šírenie pre  

         verejnosť

 

Ø    Pre verných čitateľov máme pripravené súťažné akcie s

         možnosťou výhry hodnotných cien

 

Ø    Prezentácie a diskusné stretnutia za účelom získavania  

         nových aktívnych členov a výmeny skúseností

 

Ø    Organizovanie kultúrnych podujatí a vystúpení 

 

Ø    Šírenie publicity

 

Ø    Budovanie a udržiavanie vzťahov s rôznymi partnerskými  

         organizáciami a MVO