Od roku 2013 vám prinášame novú službu, ktorá je horúcou novinkou na knižnom trhu. Elektronické knihy zaznamenali veľký rozmach v okolitých Európskych krajinách a postupne sa rozširujú aj na Slovensku. Ich výhodou je rýchlosť finančná úspora pri zachovaní rovnakého zážitku z čítania.

Na rozdiel od bežnej papierovej či CD knihy, ktoré boli fyzicky hmatateľné a posielali sa čitateľom  na adresu, samotné zasielanie zaberalo množstvo času a mohli sa poškodiť či dôjsť k strate dát pri doručovaní poštovým kuriérom. Navyše štandardné papierové či CD knihy zaberali veľa miesta pri prenášaní napríklad pri cestovaní.

Samozrejme ako sa hovorí niet nad dobrú knihu, ktorú si vezmeme so sebou, ale radi by sme vám predstavili popri našej ponuke CD kníh aj našu novú službu e-knihy, ktorá si dúfame nájde uplatnenie.

 

Čo sú to e-knihy

Ako sme už spomínali nie je to rukou hmatateľný kus, ale v podstate elektronický dokument vo formátoch .PDF, e-Pub a Mobi, ktorého obsahom je textovo obrazová časť, tj. samotná kniha, ktorú ponúkame aj v CD verzii. Čitateľovi po objednávke e-knihy sprístupníme elektronickú cestu k uloženému dokumentu  na našich serveroch (knihu, ktorú si vybral), či už hyperlinkový odkaz, alebo samotný dokument zašleme formou e-mailu. Čitateľ potom môže po neobmedzenú dobu pristupovať k dokumentu / knihe rôznymi zvolenými technológiami, knihu zavrieť a pokračovať či ukladať na harddisk alebo pamäťové jednotky.

 

Video ukážka ebook

Formát .PDF

Portable Document Format .PDF je medzinárodným formátom vhodný na ukladanie dlhších textov ako napríklad aj naše knihy.

Slúži na ukladanie a výmenu textových dokumentov, ktoré sú primárne určené na čítanie.

Má širokú kompatibilitu v rôznych elektronických zariadeniach či už v PC a notebookoch (od Windows XP a vyššie je Adobe Acrobat viewer súčasťou systému), vo väčšine mobilných zariadení ako mobilné telefóny či PDA je čítanie a rozpoznávanie dokumentov typu .PDF samozrejmosťou. 

Veľkou prednosťou formátu PDF oproti ostatným povinným formátom je to, že ako jediný dokáže plne zachovávať vzhľad a formátovanie dokumentu na rôznych platformách, vďaka čomu je to najčastejšie používaný formát pre finálne elektronické dokumenty, publikácie, vzorové tlačivá a pod.

 

Formát e-PUB

Formát e-Pub je mladý formát otvorených kníh, tzv. e-books. Oficiálne bol schválený až v roku 2007

Však nie je prvkom súčasných operačných systémov a nie je plne podporovaný.

Vhodný je pre smartfóny a ďalšie mobilné zariadenia ako PDA, tablety, iOS.

Na počítačoch sa najčastejšie dekóduje pomocou aplikácie FBReader.

 

Formát Mobi

 

Formát MOBI, je priamo určený pre čítačky Kindle. Jej majiteľom tak odpadá nutnosť konverzie e-kníh chránených sociálnym DRM do tohto formátu a môžu si ich pohodlne sťahovať vo formáte, ktorému ich čítačka Kindle rozumie.

 

Vo väčších knižniciach alebo v elektropredajniach sa predávajú dokonca elektronické čítačky, ktoré okrem zobrazovania na displeji majú aj zabudovanú funkciu rozpoznávania reči, teda knižku prečítajú ako zvuk, čo je vhodným riešením pre zrakovo postihnutých.

Výhody e-knihy

Na rozdiel od štandardných CD kníh,  e-knihy nezaberajú miesto na poličke, neprášia sa a neopotrebujú. Netreba používať záložky, jednoducho ju zatvoríte a pokračujete tam, kde ste prestali. Nemusíte ich nosiť so sebou, sú dostupné odkiaľkoľvek z akéhokoľvek mobilného zariadenia alebo počítača, zadaním obdržanej cesty k súboru, alebo vďaka ich malej veľkosti pár megabajtov sa zmestia na malokapacitnú pamäťovú kartu či iné médium.

Ďalšou výhodou je rýchlosť doručenia. Prakticky po obdržaní objednávky a uhradení poplatku čitateľ okamžite dostane cestu k súboru a svoju knihu môže hneď naplno užívať.

Neodmysliteľnou výhodou je cenová dostupnosť. Treba si uvedomiť, že pri výrobe knihy či už tlačenej alebo elektronickej vznikajú vysoké náklady, či už na papier, špeciálny CD nosič, tlač, poštovné, balné atď. Tieto náklady sa zakalkulujú do maloobchodnej ceny produktu a týmto sa cena zbytočne predražuje. Kým e-knihy poskytujú ten istý zážitok z čítania, ale tieto náklady odpadnú a preto ich čitateľom môžeme distribuovať o rádovo nižšie ceny až do zľavy 60%  oproti bežným cenám kníh.

 

Ako objednať

Ak vás zaujala niektorá kniha z našej ponuky (obsahuje cenník CD knihy aj E-knihy a krátky popis diela) v dolnej časti ponukového listu kliknete na objednávky , kde vyplníte požadované údaje /tj. autor, názov knihy, typ knihy, vaše meno, kontakt/

V prípade nejasností objednávku môžete zaslať aj e-mailom na info@mea2000.eu v znení napr. Objednávam si CD knihu alebo e-knihu Autor- názov knihy, kontakt a adresa objednávateľa, či vaša otázka ohľadom objednávky.

 

Platba

 

Kým CD knihu obvykle posielame ako poštovú zásielku s priloženou faktúrou či poštovou poukážkou. E-knihy sa uhrádzajú elektronickým bezhotovostným bankovým prevodom na účet Tatra Banka a.s. pobočka Nové Zámky, č. účtu: 2666724047/1100  Konštantný symbol: 0308 Variabilný symbol vychádza z dátumu objednávky DDMMRRRR. Správa pre adresáta či poznámka názov knihy (aj skrátený ale zrozumiteľný)

V prípade ak nemáte vytvorené elektronické distribučné cesty a Internet Banking, vašu úhradu môžete realizovať pri priehradke Vašej banky, kde Vám pracovníčky ochotne poradia pri vyplňovaní prevodného príkazu. (Vykopírujte si túto časť) alebo úhradu môžete zrealizovať formou vyplnenej poštovej poukážky cez ktorúkoľvek poštu na základe hore uvedených údajov ako posielanie peňazí na adresu šekom Mladá éra autorov nového tisícročia či skrátene /MEA2000 o.z./ , S.H. Vajanského 62, 94079 Nové Zámky.

Po nabehnutí úhrady Vám naši pracovníci okamžite sprístupnia cestu k zakúpenej e-knihe

 

Prajeme Vám príjemné čítanie