MEA2000 o. z. bola založená 7. októbra 2002 podľa zákona č. 83/1990 Zb. o združovaní občanov

 na MVSR - číslo rozhodnutia o registrácii VVS/1-900/90-13022-1 Právna forma 701

odvetvie ekonomickej činnosti /OKEC/-94999 IČO: 37868357 DIČ: 2021692167