Po dlhých rokoch plánuje brat navštíviť brata. Stretnú sa? Odpustia si staré hriechy? Obnovia sa rodinné vzťahy?

 

 

UKÁŽKY