Technologický a informačný vývoj ide stále dopredu a to platí aj v oblasti vzdelávania žiakov so ŠVVP a duševnou zaostalosťou.

Aktuálne sa využívajú pri výučbe moderné pomôcky, medzi ktoré patrí bezpochyby aj interaktívna tabuľa, ktorá je dnes bežnou

výbavou každej školy v modernom svete. Samozrejme v Slovenskej republike využívanie interaktívnych tabúľ každým rokom stúpa.

V knihe nájdete didaktické učebné materiály na vybrané témy pri výučbe pracovného vyučovania na špeciálnej základnej

škole u detí s ľahkou duševnou zaostalosťou s využitím interaktívnej tabule, ktoré je možné použiť nielen na pracovnom

vyučovaní, ale aj na iných predmetoch v ŠZŠ.

 

 

 

UKÁŽKY

 

 Predok Weber Zadok cd

 

 

 

 

 

Clipboard01

 

Clipboard02

 

Clipboard03

 

 

Clipboard04

 

 

Clipboard05

 

 

Clipboard06

 

 

Clipboard07