Kam kráčaš človek? Kam ťa vedú tvoje kroky?

Kráčaš a ani si neuvedomuješ, aké sú v tvojom živote dôležité.

Komorný príbeh zo začiatku 19. storočia Rakúska Uhorska.

 

 

UKÁŽKY