Je to prvý zväzok mojich poznatkov o čínskej medicíne. Sú tu spísané základné teórie, ktoré sú potrebné k pochopeniu ďalších zväzkov.

Človek tu nájde všetky tie pojmy neustále spomínané v čínskej filozofii, lekárstve a v mnohých iných umeniach starej Číny.

Pútavé rozprávanie o čínskom lekárstve a na druhej strane to má byť príručka liečby, aby ľudia mohli pochopiť princípy fungovania

čínskej medicíny a aby tieto informácie mohli potom aj využiť na pomoc druhým ľuďom, ale aj sebe samým.

 

 

 

UKÁŽKY

 

     aaaa