New York, 50. roky minulého storočia, úspešná kariéra a láska dvoch mužov.

Všetko by bolo veľmi pekné, keby tá láska nebola medzi nimi a nezačalo to ľudí zaujímať viacej ako ich práca.

Vybrať si medzi väzením a liečením nechce ani jeden z nich.

A pohoršená spoločnosť trvá na jednej z možností, pretože ona to za lásku vôbec nepovažuje.

Celá situácia donúti oboch hrdinov prehodnocovať ich doterajší svetonázor.

 

 

UKÁŽKY