Najnovšia práca skúseného autora viacerých publikácií z oblasti dejín JUDr. Eduarda Kačíka, CSc. a študenta práva, histórie a filozofie Jozefa Makara

sa zaoberá problematikou dejín polície na území desiatich vybraných krajín Európy.

Ozrejmuje a zo zorného uhla moderných odborných policajných hľadísk sumarizuje tie poznatky policajno-bezpečnostnej vedy, ktoré sa dotýkajú

policajných dejín. Poskytuje čitateľom komplexný prehľad o postupnom formovaní dnešnej polície.

Snahou autorskej dvojice je priblížiť fungovanie policajných zložiek na našom území, ale aj v najväčších štátoch starého kontinentu.

Pre jej účely je dôležitých viacero aspektov a preto zobrali do úvahy nie len geografické ukazovatele, ale aj ukazovatele, ktoré ovplyvňujú

jednotlivé historické prepojenie a politické vplyvy na vývoj polície v Európe.

 

 

 

UKÁŽKY

 

 

 pred zad 

 

 

 

 

Clipboard01

 

 

Clipboard16Clipboard15Clipboard14Clipboard13Clipboard12Clipboard11Clipboard10Clipboard09Clipboard08Clipboard07Clipboard06Clipboard05Clipboard04Clipboard03Clipboard02Clipboard17