Ilustrovaná zbierka básní

 

„Každý sa trápi, ľudstvo plače, prežíva čudný zlom.

 Ešte včera bolo všetkým dobre,

dnes nielen moje srdce žobre.

Nesmúť človek nad zlou nocou,

láska zdrapila ťa veľkou mocou...“

 

lustrácie pripravil Jozef  Žigraj

.

 

 

UKÁŽKY