Kombinovaná CD kniha s prozaickou tvorbou známeho hudobného skladateľa a literáta Jána Petra.

Text knihy si môžete prečítať na CD vo formáte web stránky .HTML a dokument .DOC, zároveň si vypočuť autorove hudobné skladby, ktoré dlho bodovali na prvých priečkach slovenských hitparád v PC či bežných prehrávačoch.

 

Odovzdávam posolstvo mne vštepené mojimi rodičmi svojim deťom, vnukovi a vám prostredníctvom riadkov tejto zbierky.

Život beriem taký, aký je... nevybral som si ho, ale musím ho žiť“.

Skomercionalizovaná doba, nevraživosť medzi ľuďmi, uponáhľanosť, egoizmus, dennodenné klamstvá, ktoré sa stávajú samozrejmou pravdou v ďalší deň... a tak ďalej...

Ďakujem však Bohu za to, že mám právo s tým nesúhlasiť.

„Kabát smútku je v záložni a dáždnik žiaľu s ním“... spieva Janko Lehotský...

 

Ukážky videí

 

Mixed Mode CD

Popis: Popis: Popis: C:\Users\MEA2000 PC7\Desktop\z.png                                 

Popis: Popis: Popis: C:\Users\Kristian Kitlei\Desktop\Ján Petro.gif

 

                                             Popis: Popis: Popis: C:\Users\Kristian Kitlei\Desktop\unatitled.png                                                                                Popis: Popis: Popis: C:\Users\Kristian Kitlei\Desktop\untitled.png

                                            Popis: Popis: Popis: C:\Users\MEA2000 PC7\Desktop\FotkyPetro\cdbokzajtrasnad.gif                                                                           Popis: Popis: Popis: C:\Users\MEA2000 PC7\Desktop\FotkyPetro\cdbokblokneon.gif

Blok neón                                                                                                          Rodinná fotka

Tentokrát to vyjde                                                                                           Pritúľ sa

 

 

UKÁŽKY

 

 

 Popis: Popis: Popis: C:\Users\Kristian Kitlei\Desktop\výrezky PETRO\Ján Petro .jpg  Popis: Popis: Popis: C:\Users\Kristian Kitlei\Desktop\výrezky PETRO\Ján PetroZAD .jpg  Popis: Popis: Popis: C:\Users\Kristian Kitlei\Desktop\výrezky PETRO\cd.gif

 

 

Popis: Popis: Popis: C:\Users\Kristian Kitlei\Desktop\výrezky PETRO\Clipboard04.jpgPopis: Popis: Popis: C:\Users\Kristian Kitlei\Desktop\výrezky PETRO\Clipboard03.jpgPopis: Popis: Popis: C:\Users\Kristian Kitlei\Desktop\výrezky PETRO\Clipboard02.jpgPopis: Popis: Popis: C:\Users\Kristian Kitlei\Desktop\výrezky PETRO\Clipboard01.jpgPopis: Popis: Popis: C:\Users\Kristian Kitlei\Desktop\výrezky PETRO\Clipboard05.jpg