Rytmus lásky je vízia fanúšikov Michaela Jacksona - začínajúca ako "Projekt Ilúzia" na Facebooku - aby poskytovala pohodlie pre choré  deti - misia tak drahá jemu.

Michael, tam v tej nemysliteľnej diaľke bez teba, slzy stekajú po srdci, rana, ktorú spôsobila tvoja absencia, roztvára sa každým odbitím minúty, keď márne túžime, že sa objavíš.

Je to iba tvoj obraz, ktorý prináša určitú mieru spokojnosti, i keď tvoja tvár je vytesaná hlboko v našich dušiach.

Dôkaz, že si bol, je možné vidieť všade okolo - v aktoch lásky, ktoré si vykonal.

Michael, naše spomienky nikdy nezožltnú ako stránky papiera, nespália ju lúče horúceho slnka, nezmetie lavína snehu. Si navždy večný, živý v nádhernej jedinečnosti.   

 

ENGLISH

"Rhythm Of Love" is the vision of Michael Jackson's fans - beginning as "Project Illusion" on Facebook - to provide comfort for sick children, a mission dear to him.

Michael, there is an unthinkable distance and loss, without you here, in which tears flow from our hearts. The wound that your absence causes, just seems to widen every minute.

When in vain we long for you to appear, it is your picture, that brings a measure of comfort.

Although your face is carved deep in our souls, the proof that you were here can be seen all around - in the acts of LOVE you performed.

Michael, our memories of you shall never turn yellow like the pages of a newspaper or be burned by the sun´s blistering rays.

They can never be swept away, not even by an avalanche of snow nor the most torrential rainfall. You are eternally alive in a magnificent solitude.

 

 

Official Introduction Video of Rhythm of love

 

UKÁŽKY

 

predok zadna CD