Naším hlavným cieľom je a zostáva pomáhať a starať sa o tých, ktorý to najviac potrebujú, deti, lebo najväčší dar, ktorý môžeme dať je LÁSKA a choré deti to potrebujú najviac. Preto sa pokúšame priniesť trocha svetla, liečby do životov všetkých malých anjelov. Kúpou tejto knižky, s vašou pomocou splníme želanie týchto krásnych božích detí! 

 

ENGLISH

 

Our main goal is and remains to help and care for those who need it most – the children, because the greatest gift you can give is LOVE and seriously ill children needs love much more than anything else. And that´s why we continue to bring a little light & healing into the lives of all these little Angels. With buying this book, with your help, we will make some wishes of these beautiful children come true.

 

Official Introduction Video of Rhythm of love

 

UKÁŽKY

 

predok zad CD