Splní meč očakávania tých, čo dúfajú v jeho návrat?

Príbeh o meči, láske, chrabrosti a obetavosti.

Aj dnes žijú medzi nami hrdinova, rytieri.

 

 

UKÁŽKY