Každý rád číta rozprávky, či už je v útlom veku alebo už starec, lebo mu pomáhajú odpútať sa od tvrdej

dennej reality a vie sa vcítiť do ich hrdinov. Každý národ má svoje rozprávky, ale nie všetky dokážu pohladiť dušu.

Rozprávky majú však naozaj pohladiť dušu, každého rozptýliť, pobaviť a dať mu novú nádej a chuť do života.

Skúste to aj vy. Tu je zopár nových, ktoré ste ešte nečítali.

 

 

 

UKÁŽKY