Vážení sponzori!

Predstavujeme Vám našu umeleckú činnosť, do ktorej sa môžete zapojiť aj Vy.

 Nechceme zostať v zákulisí a preto vystupujeme na verejnosť. Náš projekt bude prezentovať literárne diela z tvorby našich členských autorov. Plánujeme realizovať aj kultúrne vystúpenia v spolupráci s našimi partnerskými o.z. , za účelom šírenia kultúrneho dedičstva. 

Náš projekt chce vtiahnuť mladých ľudí do deja aktivít a poskytnúť im priestor na vlastnú prezentáciu. Šírením literárnej tvorby v elektronickej forme chceme osloviť novú cieľovú skupinu čitateľov, orientovaných na moderný spôsob šírenia informácií a tým prispieť modernizácii umenia a k informatizácii spoločnosti. Kultúrnymi vystúpeniami podporíme efektívne využitie voľného času, možnosť kultúrneho vyžitia a informovanie verejnosti aj o činnostiach dobrovoľníckych organizácií. Robíme aj   rôzne súťaže, reklamné akcie…

Preto by sme ocenili ľudí, ktorí by sa zapojili do nášho projektu.

Dovoľujeme si Vás preto osloviť a zároveň požiadať o finančnú podporu, nakoľko sme nezisková organizácia a vlastné finančné prostriedky nám nestačia na krytie všetkých výdavkov a na  realizáciu našich plánov.

 Očakávame pomoc kompetentných ľudí, ktorí majú radi literatúru, ale hlavne sponzorov,  ktorí by nám poskytli potrebné finančné prostriedky.

Dúfame, že naša iniciatíva inšpiruje mnohých z Vás a otvorí priestor pre nové talenty.

Za prejavenú dôveru a pomoc Vám ďakuje personál MEA 2000 o.z.

Kontaktná adresa: rada@mea2000.eu

Tel: 0903/124808
Kristián Kitlei / predseda správnej rady /

* Mladá éra autorov nového tisícročia

S. H. Vajanského 62

940 79 Nové Zámky