Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: C:\Users\Kristian Kitlei\Documents\MEA2000\meaweb\logo.gif  S ú ť a ž

Všeobecné pravidlá súťaže MEA 2000:

 1. Spoločnosť MEA 2000 organizuje reklamnú hru, ktorá je určená našim zákazníkom.
 2. Podmienkou účasti v tejto hre je objednávka z ponúknutých literárnych diel od našich členských autorov
 3. Diela sú poskytované v elektronickej verzii na  CD  
 4. Na základe Vašej objednávky budete automaticky zaradení do žrebovania o hodnotné vecné a finančné ceny.
 5. Uvedená reklamná akcia sa vzťahuje len na objednávky fyzických CD kníh tj. neplatí na objednávku ebook.
 6. Žrebovanie sa uskutoční v sídle spoločnosti za prítomnosti členov výkonného orgánu MEA 2000 o.z.
 7. Zamestnanci poriadatelkej spoločnosti sa nesmú hry zúčastniť
 8. Výhry nie je možné vymáhať súdnou cestou.
 9. Pokiaľ ceny nie sú vyzdvihnuté do dvoch mesiacov po oficiálnom oboznámení výhercov, budú použité na ďalšie reklamné akcie v súlade s občianskym zákonníkom.
 10. Výhercovia budú písomne oboznámení o spôsobe prevzatia svojej výhry a zároveň všetci súhlasia s uverejnením svojho mena v reklamných materiáloch na našej stránke.

Spôsob zapojenia sa do súťaže:

 1. Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: C:\Users\Kristian Kitlei\Documents\MEA2000\meaweb\firework.gifKliknite na ponuku OBJEDNÁVKY
 2. Vyplňte správne svoje identifikačné údaje / meno, adresa, e-mail, počet objednávok… /
 3. Odošlite Vašu objednávku potvrdením voľby
 4. Tým pádom ste už automaticky zaradení do súťaže
 5. Uzávierka tejto reklamnej hry bude 31.03.2014
 6. Vaša objednávka literárnych diel Vám bude doručená  poštou

Ceny súťaže:

 

      1.Cena: Finančná odmena 100 €

      2.Cena: Finančná odmena   70 €

      3.Cena: Finančná odmena   50 €

 4-10.Cena: Darčekový košík v hodnote 20 €