V tejto sekcii uverejňujeme články, ktoré v rámci našej publicitnej činnosti vyšli o nás v médiách

 

Nitrianske noviny MY predstavenie

Castrum Novum chránená dielňa

Castrum Novum školenie

Práca v CHP po školení a nízko nákladové vydanie

Castrum Novum „Vzdelávaním pre kultúru 2013“

Projekt Ilúzia výstupy - Castrum Novum

Projekt Ilúzia – MY Nitrianske Noviny

 Zapojme tvorivé školy – Novozámocké ECHO

Nové Zámky očami študentov    Castrum Novum     Novozámocké ECHO     TV reportáž

Stredná zdravotnícka škola NZ 1. Aktivita spoločná tvorba - Castrum Novum   

Stredná zdravotnícka škola NZ 2. Aktivita audiokniha -        Castrum Novum              stránka SZŠ tllačová správa