Popis: Popis: C:\Users\Kristian Kitlei\Desktop\foto.png                                  Jozef Makar 

 

 

Mgr. Jozef Makar je absolventom fakulty práva Paneurópskej vysokej školy.

Počas štúdia práva sa spoznal s váženým akademikom JUDr. Eduardom Kačíkom, CSc. a následne začal pôsobiť ako jeho asistent.

Venoval sa pedagogickému procesu, výučbe a posudzovaniu záverečných prác.

V tomto období sa prehĺbil jeho vzťah k histórii a vznikla myšlienka vytvoriť knihu, učebnicu, ktorá by pomáhala nie len študentom

práva, pre ktorých je predmet dejín polície voliteľným, ale aj študentom policajných akadémií a vysokých škôl so zameraním na verejnú správu.

Tak vznikla v roku 2015 učebnica Dejiny polície v európskom kontexte.

Pre rovnakú paletu pôsobnosti vznikla najnovšia publikácia (2018), Verejná správa vo vývoji štátu a práva.