Popis: Popis: Popis: 19                                                       Andrea Guzel

 

 

Pochádzam z mestečka Zlaté Moravce. V predchádzajúcich rokoch som sa venovala písaniu poézie, ktorá bola aj zverejňovaná v rôznych časopisoch.

Neskôr som prešla na písanie prózy - rôznych druhov žánrov, predovšetkým som sa zamerala na krimi - príbehy a rozprávky.

Ukončila som úspešne vysokoškolské štúdium 1. stupňa. Počas štúdia na vysokej škole som sa stala celkom úspešnou autorkou mnohých prác, ktoré boli publikované v školských časopisoch, alebo jej príspevky boli súčasťou rôznych literárnych súťaží.