Martin Kolek

 

 

 

Narodil som sa v Košiciach v roku 1968. Moja mamka mi vravievala, že už ako dieťa som bol veľmi zvedavý, všetko som chcel vedieť, všetko skúsiť. A toto mi vlastne ostalo až do dnes.

Aj dnes som  strašne zvedavý, ako sa robí to alebo ono, no a jednou takou vecou bolo aj písanie. Ako sa to všetko začína, pokračuje a končí pri písaní, či výrobe nejakého diela, knihy, románu či rozprávky. Asi väčšina z nás je v určitej miere fantasta a fantazíruje už od svojich detských čias, kedy čítal rozprávky, kedy bol už vtedy súčasťou fantázie.

No a ja som jeden z nich. Rád fantazírujem a chcel som niekomu aj svoje príbehy vyrozprávať, tak som skúsil niečo pre niekoho napísať. K mojej tvorbe som mal aj pozitívne aj negatívne ohlasy, čo je prirodzené. No a tak to aj nechám. Píšem krátko, tak nech si obraz o mne vytvoria čitatelia sami...