Mariana Michalská              

 

 

 

Som tvorivá dušička narodená v roku 1977. Mojím rodiskom je nádherná Revúca.

Spolu so svojím bratom sme zdieľali rodisko, ale po čase sa každý s nás vydal  vlastnou jedinečnou cestou.

Mňa od začiatku lákalo umenie. Písať, fotografovať, proste tvoriť môj pohľad na svet skrz fotoaparát a vkladať

nádherné myšlienky na papier vďaka romantickým príbehom.
            Sama som si totiž lásku nevysnívala, keďže manželstvo sa rozpadlo.

No bola som obdarená dvoma krásnymi deťmi, ktoré mi vnášajú svetlo do života.

A tak zo zápiskov romantiky vznikla prvá kniha...