Anna Weberová

 

 

 

 

Pochádzam z malej dedinky na východe Slovenska. Už od malička ma knihy a literatúra fascinovali. Boli pre mňa zdrojom nových informácií a poznania.

Mama pracovala v obecnej knižnici, a tak som si mohla   do sýtosti užiť svoje stretnutia s knižkami – dnes by ste tomu povedali – knihomoľ.

To „pravé“ písanie prišlo až pri tvorbe diplomových  a atestačných prác.

Tam som prišla nato, že to vôbec nie je jednoduché.  V minulosti som už publikovala

krátke články v časopisoch i novinách, no teraz sa chcem podeliť o svoje odborné

a praktické skúsenosti so širšou  čitateľskou verejnosťou.