Úspešne sme zrealizovali projekt pod názvom „Nové Zámky očami študentov“ , ktorého cieľom bolo  zvýšiť tvorivosť novozámockej  študentskej mládeže, motivovať ich k spoločnej tvorbe a vzbudiť chuť niečo dokázať.  Zároveň sme chceli poukázať na bohatú históriu nášho mesta, ako aj posilniť ich vlastenecké cítenie a doviesť ich k spoločnej tvorbe vrátane samostatného zberu a spracovania  informácií z danej tematickej oblasti do jednej knižnej publikácie ako tvorbu spoluautorov. Výsledkom tejto snahy vznikla knižka „Fragmenty mesta Nové Zámky“ , ktorá je aj súčasťou ponuky .  Obsahuje príspevky zo súčasného aj historického pohľadu Nových Zámkov, fotografie, mapky a obrázky  zadelené do rôznych tematických oblastí.

20. septembra 2017 sme v priestoroch Gymnázia Nové Zámky uskutočnili podujatie, kde sme slávnostne pokrstili a oficiálne pustili do sveta vydanú knižku. Ďakujeme vedeniu gymnázia za poskytnutie priestorov a obzvlášť PaedDr. Medzihorskej za skvelú realizačnú a koordinačnú výpomoc počas trvania projektu.

 

Projekt finančne podporil Úrad Nitrianskeho samosprávneho krajaMesto Nové Zámky

 

 

Články a tlačové správy  o projekte nájdete v sekcii „Tlač“  na našej stránke.

 

Ďakujeme za  podporu nášho projektu

 

nz imagesCATXYUKD logo gymnz

 

F O T K Y

TV reportáž

4

7 8 9

11 13 10

                       

           

 

            Ďalší projekt

Kontaktná adresa: rada@mea2000.eu

Tel: 0903/124808
Kristián Kitlei / predseda správnej rady /

* Mladá éra autorov nového tisícročia

S. H. Vajanského 62

940 79 Nové Zámky