Spúšťame náš najnovší projekt zameraný na realizovanie vzdelávacích aktivít v rámci profesionalizácie ľudských zdrojov a technickej infraštruktúry. Zároveň tým začíname krok do budúcna na ďalšie série vzdelávacích tréningov .

Projekt pod názvom „Vzdelávaním pre kultúru“, ktorá uspela v grantovom programe podporeným

úradom Nitrianskeho samosprávneho kraja, odbor školstva, mládeže, športu a kultúry v grantovom období 2013 

 

 

Náš projekt je zameraný na realizovanie 6 týždňového školiaceho kurzu pre zdravotne postihnutých ľudí cieľom zvyšovania ich základných zručností pri práci s PC a na zvyšovanie ich komunikačných zručností.

Úspešným absolventom tohto vzdelávacieho kurzu ponúkame pracovnú príležitosť u nás.

Aktivita sa bude realizovať v mesiacoch september a október 2013.

Články a tlačové správy  o projekte nájdete v sekcii „Tlač“  na našej stránke.

Článok 1

Článok 2

 

 

Ďakujeme Nadácii ÚNSK za podporu nášho projektu

 

imagesCATXYUKD

 

F O T K Y

Popis: Popis: C:\Users\Kristian Kitlei\Desktop\Fotky školenia\obrazky\Snímka1.GIF

Popis: Popis: C:\Users\Kristian Kitlei\Desktop\Fotky školenia\obrazky\Snímka2.GIF

Popis: Popis: C:\Users\Kristian Kitlei\Desktop\Fotky školenia\obrazky\Snímka3.GIF

 

            Ďalší projekt

 

 

Kontaktná adresa: rada@mea2000.eu

Tel: 0903/124808
Kristián Kitlei / predseda správnej rady /

* Mladá éra autorov nového tisícročia

S. H. Vajanského 62

940 79 Nové Zámky